This blog has already been merged at RunningAtom.
You will be re-directed shortly!

pEDo: FaiRy - The other side of my cerebro.

pEDo

Piraso ng kung ano-ano!

2/20/2014 03:22:00 PM

FaiRy


Ipagpaumanhin, na ako’y di makadadalo;
Sa inyong pagbibigkis, araw din ng patakbo.

Isa lamang paalala, ang aking habilin:
Bagong yugto, inyo nang tatahakin.

Ito'y hindi biro't, hindi rin laro;
Sa mga pagsubok, kayo’y wag susuko!

Batuhan ng palayok, sandok man o gulok,
Iyan nama’y pagdaraanan, wag lamang tutusok!

Ang paka-iiwasa’y, hampas ng dila;
Walang tumbas na sakit, daig pa ang bala!

Subalit ang dila, ito ri’y nagpapaligaya;
Basta’t alam lamang, na kayo’y magparaya! ;)

Kung inyong mararapatin, ang aking pag-imbita:
ikagagalak na kayo ri'y makita;
Ito nama'y paanyaya lamang,
kung doo’y inyong nais magpulo’t-gata!

Imaheng gawa ni #HotZerina (LaZer)

Best Wishes Faith and Ryan!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...