This blog has already been merged at RunningAtom.
You will be re-directed shortly!

pEDo: Ula'y Nakiisa - The other side of my cerebro.

pEDo

Piraso ng kung ano-ano!

9/02/2011 01:14:00 AM

Ula'y Nakiisa

Ang ula'y nagdaramdam,
sa aking nauulinigan;

Mga guni-guning walang pakialam,
sa utak na walang nalalaman!

25Jul1999 @ 0250a.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...