This blog has already been merged at RunningAtom.
You will be re-directed shortly!

pEDo: Kapighatian sa Likod ng Ulan - The other side of my cerebro.

pEDo

Piraso ng kung ano-ano!

9/22/2011 09:22:00 AM

Kapighatian sa Likod ng Ulan

Ang mga musika ng patak ng ulan,
bigat sa aking utak at nararamdaman.
Bakit may gayong mga kapighatian,
sa likod ng aking mga nalalaman?

Isipa'y may gabundok na minimithi,
sa pusong may ibang nililimi.
Bakit may gayong pagdidili-dili,
sa puso't-isipang magkaiba ang sidhi?

Photo from My Gossip
Kapighatian sa likod ng ulan,
naghahangad puso'y magkaroon ng kalayaan,
Bakit ba't ang puso'y madaling mabihag,
ng mga maka-mundong pagliliyag?

Ang mga musika ng patak ng ulan,
ginhawa rin sa sandali ng kapighatian.
Sino ang may tiwalang ito'y naglulan,
sa kamay ng Amang makapangyarihan?

Puso't-isipa'y dagling nagkaintindihan,
sa pag-hupa ng ula'y, nagkaunawaan.
Paano maihahambing ang kataas-taasan,
sa pagbibigay-sigla na walang hanggan?


25Jul1999 @ 0330a.

1 comments:

Anonymous said...

there's a rainbow always after the rain...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...