This blog has already been merged at RunningAtom.
You will be re-directed shortly!

pEDo: Sa Isang Kainan - The other side of my cerebro.

pEDo

Piraso ng kung ano-ano!

4/16/2010 12:09:00 AM

Sa Isang Kainan

Taong Gutom: ahmm... ate, pa-order naman po two rice.
Serbidora: ilang rice po?
Taong Gutom (nagtataka!): dalawa.

Serbidora: Ano po'ng ulam?
Taong Gutom: half order sa ampalaya.
Serbidora: ilang order po ng ampalaya?
Taong Gutom (lalong nagutom): kalahati.

2 comments:

MinnieRunner said...

Taong Gutom = Pedo
Serbidora = Waitress sa Ulo-Ulo

RunningAtom said...

harharhar...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...