This blog has already been merged at RunningAtom.
You will be re-directed shortly!

pEDo: Philippine National Anthem Earlier Official Versions - The other side of my cerebro.

pEDo

Piraso ng kung ano-ano!

Source: Wikipedia.Org

Filipinas
Poet and soldier José Palma wrote a poem titled Filipinas to suit the music of the Marcha Nacional Filipina. The poem was published for the first time in La Independencia on September 3, 1899.

Tierra adorada
Hija del sol de Oriente
Su fuego ardiente en ti latiendo esta.
Patria de amores!
Del heroismo cuna,
Los invasores
No te hallaran jamas.

En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.
Tu pabellon, que en las lides
La victoria ilumino
No vera nunca apagados
Sus estrellas y su sol.

Tierra de dichas, del sol y amores,
En tu regazo dulce es vivir.
Es una gloria para tus hijos,
Cuando de ofenden, por ti morir.

The Philippine Hymn
This translation was made by Senator Camilo Osias and Mary A. Lane. On December 5, 1938, the Philippine Congress passed Commonwealth Act 382, which made the anthem's English words official. The country was then a Commonwealth of the United States.

Land of the morning
Child of the sun returning
With fervor burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy,
Cradle of noble heroes,
Ne'er shall invaders
Trample thy sacred shores.

Ever within thy skies and through thy clouds
And o'er thy hills and seas;
Do we behold thy radiance, feel the throb
Of glorious liberty.

Thy banner dear to all hearts
Its sun and stars alright,
Oh, never shall its shining fields
Be dimmed by tyrants might.

Beautiful land of love, oh land of light,
In thine embrace 'tis rapture to lie;
But it is glory ever when thou art wronged
For us thy sons to suffer and die.

Diwa ng Bayan
The first Tagalog translation, used during the Japanese occupation of the Philippines in World War II.

Lupang mapalad,
Na mutya ng silangan;
Bayang kasuyo,
Ng Sangkalikasan.

Buhay at yaman,
Ng kapilipinuhan;
Kuha't bawi,
Sa Banyagang kamay.

Sa iyong langit, Bundok,
Batis, Dagat na pinalupig;
Nailibing na ng karimlan,
Ng kahapong pagtitiis.

Sakit at luha, hirap,
Susa at sumpa sa pagaamis;
ay wala nang lahat at naligtas,
Sa ibig maglupit.

Hayo't magdiwang Lahi kong minamahal,
Iyong watawat ang siyang tanglaw;
At kung sakaling ikaw ay muling pagbantaan,
Aming bangkay ang siyang hahadlang.

O Sintang Lupa
This version by Balmaceda, Santos and Caballo was used from 1948 (two years after the United States granted independence in 1946) to 1956. It was superseded by the 1956 translation, itself later revised.

O sintang lupa,
Perlas ng Silanganan;
Diwang apoy kang
Sa araw nagmula.

Lupang magiliw,
Pugad ng kagitingan,
Sa manlulupig
Di ka papaslang.

Sa iyong langit, simoy, parang.
Dagat at kabundukan,
Laganap ang tibok ng puso
Sa paglayang walang hanggan.

Sagisag ng watawat mong mahal
Ningning at tagumpay;
Araw't bituin niyang maalab
Ang s'yang lagi naming tanglaw.

Sa iyo Lupa ng ligaya't pagsinta,
Tamis mabuhay na yakap mo,
Datapwa't langit ding kung ikaw ay apihin
Ay mamatay ng dahil sa 'yo.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...